Home

Ekonomi inriktning ekonomi

Då är inriktningen ekonomi på Ekonomiprogrammet något du ska fundera över. Inriktningen ska ge kunskaper inom företagsekonomiska områden som redovisning, kalkylering, marknadsföring men också ledarskap och organisation. Du kommer också att fördjupa dig inom något av företagsekonomins områden som finansiering, internationell handel och organisation På Ekonomiprogrammet, inriktning ekonomi, får du möjlighet att fördjupa dig i företagsekonomiska områden som bokföring, marknadsföring, ledarskap samt entreprenörskap. I kursen Marknadsföring går vi igenom hur marknadsföring går till i praktiken, både inom Business-to-business och inom Marknadsföring till hushåll och konsumenter Ekonomiprogrammet med inriktning ekonomi passar dig som är intresserad av företagsekonomiska områden som redovisning, kalkylering, marknadsföring samt ledarskap och organisation. Utbildningen kan ge jobb inom dessa områden, men de flesta väljer att läsa vidare på universitet och högskola. Inriktningen ekonomi är den utbildning som ger störst färdigheter i att starta och driva ett företag. De elever som går Ekonomiprogrammet med inriktning Ekonomi har möjlighet att bli.

Ekonomi - Ekonomiprogrammet - GymnasieGuide

 1. Inriktningen Ekonomi på Ekonomiprogrammet fördjupar din kunskap inom företagsekonomi och specifikt inom redovisning, kalkylering, marknadsföring samt ledarskap och organisation
 2. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden på högskolan. Två olika inriktningar. Ekonomi. Du lär dig om företagsekonomiska områden som marknadsföring, redovisning, kalkylering, ledarskap och organisation. Du lär dig att starta och driva ett företag. Juridi
 3. Ekonomiprogrammet. Ekonomiprogrammet passar dig som är intresserad av samhälls- och företagsekonomi och hur vårt rättssystem är uppbyggt och fungerar. Du lär dig om samhällsekonomi, företagsekonomi och juridik. Samhällsekonomi handlar om hur samhällets resurser används på bästa sätt, företagsekonomi handlar om hur man startar och driver ett företag.
 4. Ekonomiprogrammet är högskoleförberedande och passar dig som är intresserad av entreprenörskap, företagande och ekonomi. På ekonomiprogrammet får du möjlighet att..
 5. Inriktning ekonomi På inriktningen ekonomi kommer du fördjupa dig inom ekonomi och företagande. Du läser inriktning- och programfördjupningskurserna: Entreprenörskap och företagande; Företagsekonomi Redovisning; Internationell ekonomi; Under ditt sista år får du möjlighet att skapa ditt eget företag tillsammans med andra elever. Fokus kommer vara hållbar utveckling och detta är något som kommer märkas i de flesta kurserna. Hållbar utveckling synliggörs också i kontakterna.

Ekonomiprogrammet är inte tillgängligt för nya ansökningar läsåret 20-21. Ett ekonomiprogram med breddning inom teknik Det nationella ekonomiprogrammet är ett studieförberedande program. När du läser ekonomi på GTG har du dessutom möjlighet att utöka din utbildning med teknikkurser på totalt 400 poäng INRIKTNING EKONOMI. Du som väljer inriktning Ekonomi Ekonomi är intresserad av hur samhället styrs och fungerar, samt vilken roll företagen har i samhällsutvecklingen. Vi motiverar dig att hitta dina drivkrafter, och ger dig träning i att jobba i team och som självständig problemlösare Ekonomie kandidatprogrammet med inriktning företagsekonomi Företagsekonomi är för dig som vill förstå hur verksamheter organiseras, förnyas och utvecklas. Ämnet utgörs av fyra delområden: organisation och ledarskap, marknadsföring, redovisning och finansiering. Inom ämnet får du studera både privata och offentliga verksamheter

På Ekonomiprogrammet får du under dina tre år både teoretisk och praktisk erfarenhet av ditt framtida yrke. Du får göra studiebesök på företag och rättegångar samt lyssna till föreläsare från universitet, rättsväsende och näringsliv. Tibble är ensamma i Stockholm med att ha två förstelärare i ekonomi Inriktning ekonomi Film om inriktning ekonomi. Starta och driv företag. Under din gymnasietid får du även möjligheten att starta och driva ett eget företag inom ramen... Fokus på hållbarhet. Hur styr vi minskningen av global uppvärmning och hushållningen av gemensamma resurser? Hur arbetar..

Ekonomiprogrammet - inriktning Ekonomi • Stockholm

Konsultbolaget där kompetens och personligt engagemang går

Ekonomiprogrammet Stockholm inriktning ekonom

 1. Inriktning Ekonomi. Poängplan - Ekonomi. Ekonomiprogrammet passar dig som vill lära dig mer om vad företagande innebär. Du lär dig bland annat om affärsidéer, bokföring, marknadsföring och ledarskap. Oavsett om du drömmer om att starta ett eget företag eller arbeta åt ett framgångsrikt företag kommer du ha nytta av att kunna grunderna i företagsekonomi. Under utbildningen. Du.
 2. Ekonomie kandidatprogrammet. I vårt samhälle är kompetens inom ekonomi viktig inom de flesta områden. Därför är programmet aktuellt oavsett om du är intresserad av näringslivet, offentlig sektor eller ideella verksamheter. Ledarskap, redovisning, finansiering och kommunikation är uppgifter som förekommer i de flesta verksamheter
 3. st 90 högskolepoäng inom företagsekonomi. Dessuto
 4. istration av skuldsaneringsansökan. Här är.
 5. Industriell ekonomi med inriktning mot produktionsekonomi Inriktningen produktionsekonomi omfattar hushållning av resurser inom olika verksamheter. Fokus är på frågeställningar i gränslandet mellan ekonomi/management och ingenjörsvetenskap/teknik. Produktionsekonomi syftar till att integrera ansatser från dessa områden, genom att utnyttj
 6. Inom ekonomi, ledarskap och marknadsföring finns program med en rad olika inriktningar. Förutom ekonomi, ledarskap och marknadsföring kan du välja att specialisera dig som civilekonom eller inom nationalekonomi, affärsutveckling, turism, musik, design, personalledning eller logistik
 7. i länets kommuner utmanas från flera håll. Kommunernas skatteunderlag varierar med konjunkturen och den demografiska utvecklingen ställer allt högre krav på välfärden. Samtidigt växer kommunerna snabbt vilket medför stora investeringar. Genom ekonomisk analys utifrån ett storstadsperspektiv samt dialog och.

Inriktning Ekonomi. På Aniaragymnasiet erbjuder vi inriktningen Ekonomi där du specialiserar dig mot ekonomi, ledarskap och marknadsföring. Praktik. På Aniaragymnasiet har vi valt att förlägga delar av utbildningen som praktik. Detta för att du skall få möjlighet att pröva på olika yrken, knyta viktiga kontakter och förbereda dig inför kommande yrkesliv. Vi har lång erfarenhet av. Ekonomiinriktningen ger dig fördjupade kunskaper inom både företagsekonomi, marknadsföring och internationell ekonomi. I kursen Ledarskap och Organisation får du kunskap om olika sätt att organisera en verksamhet samt konkreta verktyg för hur du, med din ledarstil, på bästa sätt kan leda den ProCivitas ekonomiprogram med inriktning ekonomi passar dig som vill ha en bred utbildning, som samtidigt leder till fördjupade kunskaper inom företagsekonomiska områden. Under utbildningen kommer du bland annat att få studera marknadsföring, redovisning och kalkylering. Ekonomiinriktningen ger dig fördjupade kunskaper inom både företagsekonomi, marknadsföring och internationell ekonomi Svensk ekonomi bedöms växa med 3,2 % i år. Exporttillväxten saktar in, men exporten förväntas även i år ge ett stort bidrag till BNP-tillväxten. In-hemsk efterfrågan kommer dock att spela en allt större roll för tillväxten under 2005 och 2006. Investeringarna, som började växa snabbt under 2004, väntas växa i en hög takt i år. Tillväxten i hushållens konsumtion ökar. Aspero Ekonomi - Inriktning Ekonomi. Ekonomiprogrammet på Aspero Idrottsgymnasium är högskoleförberedande och ger dig många valmöjligheter inför framtiden. Ekonomiprogrammet passar dig som vill studera samhällsekonomi, företagsekonomi och entreprenörskap. På programmet lär du dig förstå de ekonomiska strukturerna och hur de samspelar med samhället. Du läser marknadsföring.

Ekonomi. Du lär dig om företagsekonomiska områden som marknadsföring, redovisning, kalkylering, ledarskap och organisation. Du lär dig att starta och driva ett företag. Juridik. Du lär dig om rättsordningens betydelse i samhället och hur den påverkas av internationell rätt. Du utvecklar din förmåga att analysera och bedöma juridiska problem. Examensmål och programstruktur. Inriktningen ekonomi kommer ge dig fördjupade kunskaper inom företagsekonomiska området. I form av: redovisning, kalkylering, marknadsföring samt ledarskap och organisation. Inriktningen ska också ge färdigheter i entreprenörskap och driva ett företag. Ansökningskod EKEKO . Exempel på framtida yrken. Ekonom Jurist Administratör Revisor Marknadsförare Entreprenör Inköpare. Inriktning ekonomi; Inriktning juridik; Hur använder vi våra gemensamma resurser? Gemensamt för båda inriktningarna är att du lär dig om resurser och hur de används. Du får också lära dig hur detta är kopplat till fördelning i ett samhälle, eftersom resurser inte är obegränsade. Hur är det att gå på Ekonomiprogrammet? Tindra som går på Ekonomiprogrammet svarar på frågor.

Ekonomi på riktigt. Företagsekonomi, entreprenörskap och matematik är ämnen som ingår om du väljer inriktningen ekonomi. Du kommer även kunna välja att läsa marknadsföring, psykologi och filosofi om du läser denna inriktning på Sjölins. Våra skolor samarbetar med Ung Företagsamhet och deltar vid UF-mässan Ekonomiprogrammet - inriktning ekonomi Det här är utbildningen för dig som vill läsa vidare på högskola/universitet inom ekonomiområdet eller inom andra samhällsvetenskapliga utbildningar. Hos oss får du en bred ekonomiutbildning som förbereder dig för högskolestudier. Efter din högskoleutbildning kan du till exempel arbeta som marknadsförare, mäklare, revisor, jurist eller. Inriktning ekonomi ger dig kunskaper och färdigheter inom företagsekonomins olika områden och du blir väl förberedd för fortsatta högskolestudier inom företagsekonomi - men också för andra utbildningar på universitetet och yrkeshögskolor. Läs mer om inriktningen ekonomi

Ekonomiprogrammet inriktning Ekonomi i Stockhol

 1. När du läser ekonomi på GTG har du dessutom möjlighet att utöka din utbildning med teknikkurser på totalt 400 poäng. Vårt fokus på teknik ger dig en kunskap och förståelse inom teknikområdet och teknikbaserad affärsverksamhet som gör att du kommer sticka ut i konkurrensen. Stor vikt i utbildningen kommer att läggas vid projektledning, hållbar utveckling samt internationella.
 2. Inriktning Ekonomi (2500 poäng) Årskurs 1 . Årskurs 2 . Årskurs 3 . Gymnasiegemensamma ämnen och kurser (1250 poäng) Svenska 1 100 Svenska 2 . 100 . Svenska 3 100 Engelska 5 . 100 : Engelska 6 100 Matematik 1b . 100 : Matematik 2b 100 Naturkunskap 1b . 100 . Idrott och hälsa 1 100 Samhällskunskap 1b . 100 : Samhällskunskap 2 100 Religionskunskap 1 . 50 . Historia 1b 100.
 3. Denna inriktning syftar till att ge dig kunskaper om företagsekonomi, ledarskap och organisation samt förmågan att driva ett eget företag. Utbildningen ska även ge dig kunskaper i psykologi, som handlar om människors sätt att tänka, känna och handla, vilket är en förutsättning för att kunna fatta beslut och göra bedömningar inom ekonomi. Vidare kommer du att lära dig att de.
 4. Väljer du vår inriktning ekonomi riktar vi in oss på området Management. Här är det centrala företagande och ekonomi, där du får lära dig mer om hur man driver ett företag teoretiskt och praktiskt genom att bland annat få kunskaper om redovisning, marknadsföring samt ledarskap och organisation. Under ditt första år på skolan får du en introduktion till privatekonomiska begrepp.
 5. Då är Ekonomiprogrammet med inriktning ekonomi (EKEKO) och entreprenörskap ditt val! Om du går ekonomiprogrammet får du en djupare inblick i ekonomi, entreprenörskapets villkor och kunskap om mänskligt beteende. En god entreprenör behöver kunna förmedla hållbara budskap om sin affärsidé, vara eller tjänst. Därför läser du utöver ekonomikurser även kurser inom kommunikation.
 6. Det finns två typer av kurser att läsa på folkhögskola: allmänna kurser som ger dig gymnasiebehörighet samt särskilda kurser som har en mer specifik inriktning, exempelvis inom ekonomi. Yrkesutbildningar i ekonomi. Flera privata utbildningsanordnare erbjuder nischade yrkesutbildningar i ekonomi. Dessa kan leda till yrken som bokförare.

Ekonomiprogrammet - Utbildningsguide

Ekonomi på riktigt. Företagsekonomi, entreprenörskap och matematik ämnen som ingår om du väljer inriktningen ekonomi. Du kommer även kunna välja att läsa marknadsföring, psykologi och filosofi om du läser denna inriktning på Sjölins. Våra skolor samarbetar med Ung Företagsamhet och deltar vid UF-mässan NTI Ekonomi. Ekonomiprogrammet med inriktning ekonomi (EKEKO) är en högskoleförberedande utbildning för dig som ser en framtid inom ekonomi, finans och företagande. Hos oss får du en framtidssäkrad utbildning där it och teknikutveckling är en del av programmet. Med digitalisering, globaliseringen och hållbarhet förändras marknaden. EKONOMI inriktning NATIONALEKONOMI . 2. Behörighet Den som antas skall uppfylla följande krav på särskild behörighet. För särskild behörighet i ämnet ekonomi inriktning nationalekonomi krävs normalt kunskaper motsvarande minst 90 högskolepoäng inom nationalekonomi. Dessutom rekommenderas viss bredd genom kurser i angränsande ämnen, såsom matematik, statistik och företagsekonomi. Ekonomi. Ekonomiprogrammet inriktning Ekonomi passar dig som är intresserad av företag, entreprenörskap och marknadsföring. Du får kunskaper om företagens roll i samhället ur olika synvinklar. Som elev kommer du även att får lära dig hur man startar ett eget företag genom Ung företagsamhet och lära dig hur företagen ska förhålla. Ekonomi inriktning. Ja om man vill tjäna så mycket pengar som möjligt inom ekonomi vad ska man då rikta in sig på ? Vilka kurser är alltså bäst att läsa? Redovisning går bort direkt för det är så fruktansvärt tråkigt, men allt annat är av intresse. Ja kom gärna med förslag på inriktning och även vissa kurser kanske

Ekonomiprogrammet, inriktning ekonomi. Ekonomi och företagande är centralt för programmet. Ekonomi som ämne och teori har utvecklats och utmanats till att idag inkludera frågor om hur vi skapar en ekonomiskt och socialt hållbar framtid. Du kommer att få fördjupade kunskaper om hur svenska och internationella företag arbetar för att nå framgångar, men även hur detta kan ske på ett. På VRG finns 4 olika gymnasieprogram; Ekonomi, Estet, Natur och Samhälle med totalt 15 olika inriktningar. Alla gymnasieprogram på VRG är högskoleförberedande. Undersök vilket program som intresserar dig och ta därefter reda på vilken eller vilka skolor som erbjuder programmet. Här kan du även möta elever från alla programinriktningar. Vi är övertygade om att konstnärliga. Ekonomi. Ekonomiprogrammet med inriktning ekonomi är en utbildning för dig som vill plugga vidare och senare arbeta med ekonomi i någon form. Vi är skolan som bryr sig om både dig som elev och världen som du så småningom ska ut i. Därför har varje år hos oss ett tydligt fokus: personligt (år 1), lokalt (år 2) och globalt engagemang. Hem » Strategisk inriktning » Ekonomi. Ekonomi. Den kommunala ekonomin i länets kommuner utmanas från flera håll. Kommunernas skatteunderlag varierar med konjunkturen och den demografiska utvecklingen ställer allt högre krav på välfärden. Samtidigt växer kommunerna snabbt vilket medför stora investeringar. Genom ekonomisk analys utifrån ett storstadsperspektiv samt dialog och.

Ekonomiprogrammet - GymnasieGuide

Områdesanalys och inriktning: Ekonomi, administration och försäljning. Utgiven: 2019-04-15. I takt med att digitaliseringen påverkar alltfler delbranscher som kan kopplas till utbildningsområdet ekonomi, administration och försäljning förändras yrkesrollerna och därmed också kompetensbehoven. Den genomgående trenden är att Artificiell intelligens (AI) kan utföra mer och mer av. Då är inriktningen Ekonomi ditt val. Detta är en inriktning som också ger dig stora valmöjligheter för fortsatta studier. Ett exempel på detta är att matematik 3 ingår som obligatorisk kurs vilket gör att du kommer att vara väl förberedd för många högre utbildningar inom ekonomi och samhällsliv Kurspaketet syftar till att ge djupare kunskaper inom nationalekonomins huvudområden mikro- och makroteori, samt ge en fördjupning inom området finansiell ekonomi. Nationalekonomi B, inriktning finansiell ekonomi består av kurserna Mikroteori med tillämpningar, Makroteori samt kursen Finansiell ekonomi. Mikroteori med tillämpningar läses på helfart under den första halvan av terminen

Ekonomiprogrammet inriktning Ekonomi i Götebor

 1. en och ges på svenska. Examensarbetet genomförs till största del under den andra halvan av.
 2. Programmet ger dig en stabil grund i ekonomi med bred förståelse för olika ekonomiska inriktningar. Inriktningen redovisning och ekonomistyrning ger dig kunskaper för hur man visar upp vad som skett i företaget, samt hur man hushållar med företagets resurser. Under programmet sker nära samarbete med näringslivet och du tränas till ett affärsmässigt synsätt, en egenskap som.
 3. s olika kunskapsområden, exempelvis hur ett företag sköter sina pengar, personal och andra resurser, men också hur de sätter priser och marknadsför sina produkter. Du får också lära dig hur det går till att starta och driva företag, både i teori och praktik, då du på en kurs får möjlighet att just driva.
Österbotten toppar sysselsättningsstatistik | Kommuntorget

Ekonomiprogrammet Kungsholmens västra gymnasiu

Ny kollega med inriktning inom ekonomi & finans. Vi säger varmt välkommen till vår nya kollega Margaretha Palmbäck. Margaretha har drygt 20 års erfarenhet från olika roller inom finans- och bankindustrin, gentemot både privatpersoner och företag. Hos oss på Inhouse ska hon rekrytera och tillsätta konsulter inom bank, finans och. Inriktning Ekonomi. Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program för utbildning. inom ekonomi, juridik eller annat samhällsvetenskapligt område. I din utbildning på Folkungaskolan får du många kontakter med personer i företag och organisationer utanför skolan och skapar dig på så vis ett eget nätverk Sök efter nya Administratör med inriktning ekonomi-jobb i Kalmar. Verifierade arbetsgivare. Ett gratis, snabbt och enkelt sätt att hitta ett jobb med 61.000+ annonser i Kalmar och andra stora städer i Sverige Inriktning ekonomi. Inriktningen Ekonomi ska ge kunskaper inom företagsekonomiska områden som redovisning, kalkylering, marknadsföring samt ledarskap och organisation ; Gymnasiearbete, 100 poäng Faktablad Ekonomi och juridik . Programstruktur Ekonomiprogrammet. Idrottsutbildning inom ekonomiprogrammet. Vid sidan av EK:s inriktningar finns möjlighet att gå Nationell idrottsutbildning (NIU. Ekonomi. Väljer du inriktningen ekonomi fördjupar du dig i inom marknadsföring, ett område som många ekonomer jobbar med i yrkeslivet. För att du ska bli behörig till ekonom och fastighetsmäklare på universitetet ingår även kursen matematik 3. Du får även starta, driva och avveckla ett eget företag som du sedan visar upp på den uppmärksammade UF-mässan. Ladda ner vårt.

Ekonomiprogrammet GT

Ekonomi inriktning Ekonomi - Tibble Gymnasium Campus Täb

Inriktning ekonomi. Inriktningen gör dig väl förberedd för yrkeslivet och du kan direkt efter gymnasieexamen arbeta med exempelvis inköp, försäljning, marknadsföring, ledarskap och organisation. Om du drömmer om att starta och driva eget företag ger vi dig de färdigheter du behöver inom konceptet Ung Företagsamhet (UF). Katrinelundsgymnasiet samarbetar sedan ett antal år med. Ekonomiprogrammet, inriktning ekonomi Kurskod Kurs Poäng Åk 1 Åk 2 Åk 3 ENGENG05 Engelska 5 100 100 ENGENG06 Engelska 6 100 100 HISHIS01b Historia 1b 100 100 IDRIDR01 Idrott och Hälsa 1 100 100 MATMAT01b Matematik 1b 100 100 MATMAT02b Matematik 2b 100 100 NAKNAK01b Naturkunskap 1b 100 100 RELREL01 Religionskunskap 1 50 50 SAMSAM01b Samhällskunskap 1b 100 100 SAMSAM02 Samhällskunskap 2. Internationell ekonomi 100 X Övrigt Poäng ÅK1 ÅK2 ÅK3 Individuellt val 100 X Individuellt val 100 X Gymnasiearbete ekonomi 100 X Inriktning Ekonomi X *Läses under årskurs 2 för klass som innehåller elever från nationell idrottsutbildning. Ice GYMNASIUM . Author: Rikard Olsen Created Date: 10/8/2020 8:10:04 AM.

Akademisk utbildning, eller kompetens som arbetsgivaren bedömer likvärdig, med inriktning logistik alt. ekonomi Aktuell bakgrund inom logistikområdet Mycket god förmåga att arbeta självständigt Mycket goda kunskaper i att uttrycka sig i tal och skrift Meriterande kvalifikationer: Erfarenhet av SA På Ebba Brahe Gymnasium är studierna i fokus och passar dig med höga ambitioner. Vi vill att du ska lyckas och att det ska vara en stark sammanhållning på skolan. Du kommer att ha en nära relation till dina lärare, en aktiv elevkår och skolan kommer att vara en plats där du kan växa och utvecklas. Inriktning: Ekonomi Gymnasiegemensamma kurser 1250 p Engelska 5 100 Engelska 6 100 Historia 1b 100 Idrott och hälsa 1 100 Matematik 1b 100 Matematik 2b 100 Naturkunskap 1b 100 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap 1b 100 Samhällskunskap 2 100 Svenska 1 100 Svenska 2 100 Svenska 3 100 Programgemensamma kurser 350 p Företagsekonomi 1 100 Moderna språk 100 Privatjuridik 100 Psykologi 1 50. Inriktning ekonomi. Ekonomiinriktningen ger dig färdighet i att starta och driva företag. Du får kunskaper inom områden som företagsekonomi, entreprenörskap, marknadsföring, redovisning, matematik, ledarskap och organisation. På denna inriktning kan du spetsa din utbildning genom att välja fördjupningen till Diplomerad Gymnasieekonom. Kurser. 1 Gymnasiegemensamma ämnen 1250. EKONOMIPROGRAMMET, INRIKTNING EKONOMI Kungstensgatan 45, 113 59 Stockholm, Telefon: 08-789 43 00, Facebook: Kungstensgymnasiet Ksg, kungstensgymnasiet.se. GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN Åk Poäng Engelska 5 1 100 p Engelska 6 2 100 p Historia 1b 1 100 p Idrott och hälsa 1 1 100 p Matematik 1b 1 100 p Matematik 2b 2 100 p Naturkunskap 1b 2 100 p Religionskunskap 1 3 50 p Samhällskunskap 1b 1 100.

INRIKTNING: EKONOMI. I inriktningen ekonomi får du fördjupade kunskaper i företagandets villkor. Du lär dig marknadsföring och hur man marknadsför varor och tjänster och hur ett företag redovisar sin ekonomi och hur företagande fungerar ur ett internationellt perspektiv. ORTER: Stockholm OCH Lund Planerad start ht 2021: uppsala, norrköping, örebro och borås INRIKTNING: JURIDIK. I. Ekonomi­programmet - inriktning juridik. El- och energi­programmet. Introduktions­program (IM) Natur­vetenskaps­programmet - inriktning naturvetenskap. Samhälls­vetenskaps­programmet - inriktning beteende­vetenskap. Samhälls­vetenskaps­programmet - inriktning samhällsvetenskap 39 Lediga Lärare Ekonomi jobb i Stockholms Län på Indeed.com. en sökning. alla jobb Nu startar vi NIU. Internationell ekonomi 100 100 Ledarskap och organisation 100 100 Matematik 3b 100 100 Moderna språk steg 2 eller 4 100 100 Summa poäng totalt 2500 . Title: Ekonomi inriktning juridik 2021 Author: Elisabeth Lundholm Created Date: 1/18/2021 12:49:11 PM. Ekonomi för VD hos Taurus Ekonomiutbildning. Ekonomikurser med praktisk inriktning för företag. Ekonomiutbildningar och företagsanpassade kurser Nationalekonomi med inriktning industriell ekonomi. 7,5 HP. Delmomentet om mikroekonomisk teori utgår från grundläggande nationalekonomiska principer, t.ex. att väga kostnader mot fördelar, principen om avtagande avkastning och alternativkostnadsbegreppet. Genom dessa principer studeras hur hushållens konsumtionsbeteende påverkar.

Ekonomi- och verksamhetsstyrning är ett prioriterat område vid Linnéuniversitetet med ett stort antal utbildningar och utbildningsprogram på såväl doktorand, avancerad som grundläggande nivå som framgångsrik forskning i en växande forskargrupp. Ämnesområde för befattningen: Företagsekonomi, inriktning ekonomi- och verksamhetsstyrnin Ekonomi. Ekonomiprogrammet inriktning ekonomi passar dig som är intresserad av företag och entreprenörskap. Du får kunskaper om företagandets betydelse för samhällsutvecklingen och du lär dig att analysera företagsekonomiska händelser. Du studerar redovisning, marknadsföring och organisation. Under dina tre år lär du dig de teoretiska och praktiska grunderna i företagande. Under. Oavsett vilken inriktning en ekonom har så är förmågan att analysera den viktigaste. De dagliga uppgifterna går ofta ut på att analysera och strukturera olika typer av siffror, från redovisning till rapportering. Exempel på yrken inom ekonomi. Civilekonom; Controller; Ekonomiassistent; Redovisningsekonom; Revisor; Som controller är din huvudsakliga uppgift att analysera en verksamhet. Civilingenjör Industriell ekonomi. 300 Högskolepoäng. Program på avancerad nivå . Internationell affärsverksamhet, master. 120 Högskolepoäng. Program på avancerad nivå. Human Resource Management, master. 120 Högskolepoäng. Fler utbildningar . Alla program [] Alla fristående kurser [] När något har hänt. Hitta hit Vägbeskrivning. Växel: 0920-491000. Frågor om studier. Förbandshandläggare inriktning Ekonomi. Försvarsmakten. OBS! Ansökningsperioden för denna annonsen har passerat. Arbetsbeskrivning. FÖRSVARSMAKTENS HÖGKVARTER SÖKER EN MEDARBETARE TILL PRODUKTIONSLEDNINGENS LOGISTIKSTRIDSKRAFTSAVDELNING Produktionsledningen vid Högkvarteret leder Försvarsmaktens förband, skolor och centra samt ansvarar för beredskapshållning av krigsförband.

Ekonomi. Inriktningen ekonomi ger dig kunskaper inom företagsekonomiska områden som redovisning, kalkylering, marknadsföring samt ledarskap och organisation. Inriktningen ska också ge färdigheter i att starta och driva ett företag. Ämne och kurser Poäng : Gymnasiegemensamma ämnen : 1250: Engelska 5 : 100: Engelska 6 : 100: Historia 1b : 100: Idrott och hälsa 1 : 100: Matematik 1b. Ekonomi (EK) Inriktning ekonomi ger dig kunskaper och färdigheter inom företagsekonomins olika områden och du blir väl förberedd för fortsatta högskolestudier inom företagsekonomi - men också för andra utbildningar på universitetet och yrkeshögskolor. Vi erbjuder tre fördjupningspaket. I företagsekonomi lär du dig om företagens.

Ekonomie kandidatprogrammet med inriktning - s

 1. HUMAN RESOURCES, INRIKTNING MOT FÖRETAGS­EKONOMI Med en examen i HR är du attraktiv på allt fler arbetsmarknader. Utbildningen förbereder dig för nationellt och globalt arbetsliv, med den mänskliga resursen i fokus. Du förbereds för att bli en del av de snabba förändringar som pågår. Nivå: Grundnivå Ansökningstid: 2021-03-15 - 2021-04-15 Programstart: Höst 2021 Ort.
 2. Ekonomi, vilken inriktning? Visa alla frågor. 26 jun 2017. Fråga: hur ska jag veta vilken inriktning jag vill välja inom ekonomi, och vilken skola och kurs som passar mig bäst? jag är tycker om räkna mycket och organisera. Svar: 05 jul 2017. Hej Matilda! Hm, det finns ju en hel del ekonomiprogram med olika inriktning på högskola/universitetet. Dessa ekonomiprogram ges våren 2018.
 3. istratör med inriktning ekonomi-jobb i Vänersborg. Verifierade arbetsgivare. Ett gratis, snabbt och enkelt sätt att hitta ett jobb med 58.000+ annonser i Vänersborg och andra stora städer i Sverige
 4. IT Projektledare inriktning Ekonomi. IT Projektledare inriktning Ekonomi. Framtiden AB Karlstad - Karlstad. Publicerad 9/5 (Slutdatum 10/6) Ansök jobbet. Om jobbet. Projektledande affärssystemskonsult Vi söker nu dig som har ett intresse inom affärssystem och ekonomi. Vår kund som vi samarbetar med erbjuder en bred roll där man hjälper sina kunder att implementera och utveckla deras.

Ekonomiprogrammet - Tibble Gymnasium Campus Täb

Valbar kurs eller inriktning 32%. Projekt/Examensarbete 9%. Jämför med annat program. Jämför med annat program . Möjligheter med industriell ekonomi. Förståelse för hur teknik och ekonomi samverkar är centralt för att utveckla samhället i en hållbar riktning. Nya affärsidéer, produkter och tekniska lösningar har potential att driva utvecklingen framåt, men det behövs också. Läs internationell ekonomi på universitet och högskolor. Många svenska universitet och högskolor erbjuder ekonomiprogram med internationell inriktning eller inslag av internationella kurser. För den som enbart vill läsa internationell ekonomi som program finns även det att välja på. Skillnaden är då ett större fokus på ett globalt. Inriktning ekonomi. Du lär dig om företagsekonomiska områden som marknadsföring, redovisning, kalkylering, ledarskap och organisation. Du får lära dig om olika företagsformer och om lagar och regler som gäller inom det ekonomiska området. Du lär dig grunderna i att starta och driva ett företag. Undervisningen i entreprenörskap bedrivs i projektform. Du lär dig att arbeta.

Inriktning ekonomi Anna Whitlocks gymnasiu

Examen: Kandidatprogrammet ekonomi - hållbar utveckling syftar till en ekonomie kandidatexamen med huvudområde företagsekonomi eller nationalekonomi. Behörighet: För att bli antagen till kandidatprogrammet Ekonomi - hållbar utveckling krävs grundläggande behörighet för utbildning på grundnivå och: - Matematik 3b/3c Förbandshandläggare inriktning Ekonomi. Försvarsmakten · Stockholm · Ansök senast 6 juni (3 dagar kvar) Ansök nu. Spara. FÖRSVARSMAKTENS HÖGKVARTER SÖKER EN MEDARBETARE TILL PRODUKTIONSLEDNINGENS LOGISTIKSTRIDSKRAFTSAVDELNING Produktionsledningen vid Högkvarteret leder Försvarsmaktens förband, skolor och centra samt ansvarar för beredskapshållning av krigsförband. Inriktning ekonomi. På ekonomiprogrammet på Åva öppnas dörrarna till din framtid inom ekonomi och affärsvärlden. Du får värdefull kunskap inom redovisning, budgetering och kalkylering och lär dig också marknadsföring, entreprenörskap och företagande. Du har även möjlighet att träna dig i ledarskap och organisationsfrågor. Du får driva företag. I årskurs 3 är det ett.

Ekonomi­programmet - Sandagymnasie

Ekonomi programmet Inriktning : Juridik (250 0 poäng) Årskurs 1 . Årskurs 2 . Årskurs 3 . Gymnasiegemensamma ämnen (1250 poäng) Engelska 5 100 Engelska 6 . 100 . Historia 1b 100 Idrott och hälsa 1 . 50 : 50 . Matematik 1b 100 Matematik 2b . 100 . Naturkunskap 1b 100 Religionskunskap 1 . 50 . Samhällskunskap 1b 100 Samhällskunskap 2b . 100 . Svenska 1 100 Svenska 2 . 100 . Svenska 3. Här får du specifik kunskap om din inriktning men fortsätter också läsa gemensamma kurser inom områden som industriell ekonomi och organisation, matematik och innovationsteknik. Du får en inblick i hur företag fungerar samt hur verksamheter drivs och kan organiseras. Under hela studietiden kommer du att samarbeta mycket med dina kursare i projektarbeten och workshoppar Industriell ekonomi 300 hp (civilingenjör) Utveckla ett helhetsperspektiv genom att kombinera teknik och naturvetenskap och bli eftertraktad av både näringsliv och organisationer som projektledare, affärsutvecklare, brobyggare eller chef.Till en början får du grundläggande kunskap om teknik och teknikbaserad affärsverksamhet

Viking Supply Ships AB – Wikipedia

Om ekonomiprogrammet på Påhlmans Gymnasiu

Högskoleingenjörsexamen med inriktning mot industriell ekonomi. UTBILDNINGSTILLFÄLLEN. HÖST 2021. HÖST 2021 Trollhättan UNDERVISNINGSTID. Dagtid. SISTA ANMÄLNINGSDAG. 15 april 2021. ANMÄLNINGSKOD. HV-93010. Behöver du hjälp? Behörighet, urval, antagning, studievägledning och övriga frågor . Kontakta Servicecenter KURSER SOM PROGRAMMET OMFATTAR. KURSER SOM PROGRAMMET OMFATTAR. Ekonomiprogrammet med inriktning juridik (EKJUR) är rätt program för dig som vill fördjupa dina kunskaper i juridik och internationell rätt. Juridikinriktningen passar dig som är intresserad av lag och rätt, ekonomi och samhälle. Du utvecklar din kunskap om rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle och hur den påverkas av. Industriell ekonomi med inriktning mot ekonomistyrning Ämnesbeskrivning Ämnesområde innefattar studier av metoder och modeller för ekonomisk styrning samt ekonomistyrningens effekter på industriell verksamhet och teknikbaserade affärer. Arbetsuppgifter Innehavaren av detta lektorat ska bidra till att utveckla forskningen och utbildningen inom ämnesområdet på institutionen, bl.a. genom. Teknik och ekonomi, högskoleingenjör 180 hp. Högskoleingenjörsprogrammet inom Teknik och ekonomi på KTH passar dig som vill kombinera kunskap inom företagsekonomi och teknik men ännu inte vet vilket spår du ska välja. Programmet är en öppen ingång för högskoleingenjörsstudier som börjar på vårterminen, till skillnad från.

Inriktning Ekonomi - Cybergymnasiet Stockhol

Projektingenjör med inriktning ekonomi. Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning. Kontraktet/delen har inte tilldelats. Inga anbud eller anbudsansökningar har tagits emot eller alla har avslagits Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar. VI.3) Kompletterande upplysningar: VI.4) Överprövningsförfaranden. VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning. IT Projektledare inriktning Ekonomi. Karlstad. Ansök på företagets webbplats. IT Projektledare inriktning Ekonomi Framtiden i Sverige AB Karlstad 4 veckor sedan Bli en av de 25 första att söka jobbet. Ansök på företagets webbplats Spara. Spara jobb. Spara det här jobbet med din befintliga profil på LinkedIn eller skapa en ny profil. Det är bara du som kan se din jobbsökaraktivitet. De tre sista åren fördjupar du dina kunskaper i ekonomi, samtidigt som du profilerar dig inom de ekonomiområden som du är intresserad av. Årskurs 3 avslutas med ett självständigt arbete som ger dig möjlighet att ta en kandidatexamen. Vid SLU finns dessutom en mängd andra kurser som är öppna för dig som ekonomstudent, till exempel inom lantbruk, skogsbruk, livsmedelsvetenskap.

Koncernstrateg ekonomi till Uppsala kommun - Meritmind
 • Is BetOnline Poker safe.
 • Insider Trading Strafe.
 • Betriebswirt IHK Fernstudium.
 • Handelszeiten Lang und Schwarz.
 • Financial education instagram.
 • Bear market 2021.
 • Paper hands.
 • Libertex Konto gesperrt.
 • Vertcoin potential.
 • SouthXchange fees.
 • Reddit not working on mobile.
 • ING card number Maestro.
 • Skills4school jobs.
 • Axopar 37 for sale Canada.
 • Casino mit A1 Handyrechnung bezahlen.
 • UNiDAYS.
 • Receiver Saturn.
 • Kiel gaarden kriminalität.
 • Withdraw Bitcoin Deutsch.
 • Penny stocks Japan.
 • Kommunal Lön 2021 barnskötare.
 • 8 Euro gratis Casino.
 • Letter paper printable.
 • LVM FahrerKasko.
 • Big Data pro contra.
 • Eigenaar Red Bull vermogen.
 • Grafiek cosinus.
 • Kommande försäljning Uppsala Booli.
 • Types of taxes.
 • Font Awesome Sketch.
 • Hydropool self cleaning 570 reviews.
 • Faktura nummer.
 • Prometheus exporter.
 • Fidelity Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund.
 • Papilly omvänt förvärv.
 • Ray Dalio principles Summary pdf.
 • Importerror cannot import name setup from setuptools.
 • Frugalisten Rechner.
 • Stör meme.
 • Crypto miner Docker.
 • Königskette Silber 7 mm.